Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Offisiell åpning av PCH av ordføreren

Rolf Ivar Tomten synger Petanquesangen på åpningsdagen av banen.