Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Fra åpningen av den nye Petanquebanen. Kjell Skas viser hvordan Petanque skal spilles.