Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Ellen, Per Arild og Thor A diskuterer neste trekk