Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Kjell, Tove og Steinar følger med på spillet i Fagernes 19. august 2017