Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Fra klubbmesterskapet 2021. Fra venstre. Arne , Steinar, klubbmester og Lise