Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Steinar (Gull) og Lise (Bronse( har fått sine pokaler for klubbmesterskaper 2021