Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Lillian og Hans Inge i farta i Klubbmesterskapet 2021