Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Petanque Club Hølen

Etableringscharter og klubbens historikk siden starten i 1999