Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Elevene ved Hølen Skole har nettopp fått sine premier.