Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Steinar L, Per Arild og Thor Arne slapper av med en pils i Fagernes 19. august 2017