Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Fra byggingen av Petanquebanen i Hølen Juli 2018 - Juni 2019.