Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Hans Inge og Thor Arne sjekker ut hvem som er nærmest