Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Fra premieutdelingen for påsketurneringen 2022. Vinner ble Vidar Stubberud foran Hans Inge. Nr 3 ble Kjell Alsaker (Ikke på bilde)