Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Resultatoversikt for PCH sine Lørdsagskaruseller i 2022

Her vises alle resultater fra samtlige Lørdagskaruseller som spilles ute i 2022.  Oversikten viser totale resultater for alle turneringer øverst og enkeltvis sortert på dato nedover på siden med de nyeste datoene øverst.  

Resultatet fra Påsketurneringen i 2022 ligger foran totaloversikten for Lørdagskarusellene.