Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Info vedr åpning av hallen side 1

Info vedr. åpning av hallen side 2