Info vedr åpning av hallen side 1

Info vedr åpning av hallen side 1

Info vedr. åpning av hallen side 2

Info vedr. åpning av hallen side 2