Denne hjemmesiden viser en del aktiviteter, resultater og bilder fra Petanque klubben i Hølen.

Trening, turneringer, mesterskap o.l. i PCH i 2021

Lørdagskarusellen er nå åpen for alle.   Lørdagskarusellen spilles hver lørdag klokken 12.00 frem til 18. september. Men møt helst en halv time før for registrering og påmelding.   Prisen er kr. 30 for medlemmer og kr. 50 for ikke medlemmer.

Trening hver tirsdag og torsdag fra kl 18.00.  (Men kom gjerne klokken 17.00)

 

Styret i Petanque Club Hølen 2021:

Leder Hans Inge Konglevold  95868495 hans.inge.kongevold@gmail.com

Nestleder Michael de Seife Stoneman 90623273 michael49.de@gmail.com

Sekretær Thor Arne Smestad 9014 2830 thor.arne@smestad.no

Kasserer Karin Aakermann 9221 4501 karin@aakermann.com

1. varamedlem Kjell Arild Skas 4131 3313 skas4@online.no

2. varamedlem Gina Kyvik 9431 3448 gina.kyvik@kyvco.no